popalić


popalić
Dać komuś popalić zob. dać 8.
Popalić za sobą mosty zob. most.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • popalić — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk VIIb, popalićlę, popalićli, popalićlony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} spalić wiele czegoś, jedno po drugim, w dużych ilościach lub spalić wiele rzeczy w wielu miejscach : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • popalić — dk VIa, popalićlę, popalićlisz, popalićpal, popalićlił, popalićlony 1. «spalić wiele, jedno po drugim, spalić w wielu miejscach» Wróg popalił wsie i miasta. Trawa, ziemia popalona przez słońce. ◊ Popalić za sobą mosty «uniemożliwić sobie… …   Słownik języka polskiego

  • popalić się — {{/stl 13}}{{stl 7}} o większej ilości czegoś, o wielu rzeczach, osobach: spalić się, spłonąć : {{/stl 7}}{{stl 10}}Popaliły się ludziom domy, sprzęty w pożarze. Krowy się popaliły żywcem w płonącej oborze. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dać popalić — Dokuczać komuś; dręczyć kogoś Eng. To make someone s life miserable; to torment …   Słownik Polskiego slangu

  • dać — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}dawać{{/stl 7}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}buzi dać; ja ci [wam] dam; nie dać [nie zapłacić] (złamanego) grosza [centa]; nie dać {{/stl 7}}{{stl 8}}{czegoś} {{/stl 8}}{{stl 7}}poznać po sobie;… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dać — 1. Da Bóg; jak Bóg da «jeżeli wszystko dobrze się ułoży»: Za tydzień, jak Bóg da, będziemy już w kraju... Z. Kossak, Pożoga. 2. Dać coś poznać komuś; dać coś komuś do poznania, do zrozumienia «uzewnętrznić coś, uświadomić coś komuś, pozwolić się… …   Słownik frazeologiczny

  • dawać — 1. Da Bóg; jak Bóg da «jeżeli wszystko dobrze się ułoży»: Za tydzień, jak Bóg da, będziemy już w kraju... Z. Kossak, Pożoga. 2. Dać coś poznać komuś; dać coś komuś do poznania, do zrozumienia «uzewnętrznić coś, uświadomić coś komuś, pozwolić się… …   Słownik frazeologiczny

  • most — Spalić, popalić, palić za sobą mosty «uniemożliwić, uniemożliwiać sobie drogę powrotu, wycofanie się z czegoś, zerwać, zrywać z kimś, z czymś nieodwołalnie»: Nie zgodziłam się na małżeństwo dlatego, że cię nie kochałam. To znaczy, nie kochałam aż …   Słownik frazeologiczny

  • dać — dk I dam, dasz, dadzą, daj, dał, dany dawać ndk IX, daję, dajesz, dają, dawaj, dawał, dawany 1. «przekazać komuś rzecz, którą się posiada lub rozporządza; obdarzyć czym; podarować, ofiarować, oddać; poświęcić co» Dawać pieniądze na utrzymanie.… …   Słownik języka polskiego

  • pokurzyć — dk VIb, pokurzyćrzę, pokurzyćrzysz, pokurzyćkurz, pokurzyćrzył pot. «spędzić pewien czas na paleniu tytoniu; popalić» Pokurzyć fajkę, papierosy …   Słownik języka polskiego